Tarieven


Voor kinderen:
€85 voor 4 sessies van 1u30m; of 5 sessies van 1u15m.
Inbegrepen: de trainingssessies, een persoonlijke opvolgingsbrief aan de ouders na elke training + een aangepast aandenken voor het kind.

Voor tieners:
€85 voor 4 sessies van 1u30min.
Inbegrepen: de trainingssessies + een aangepast aandenken.

Voor volwassenen:
€85 voor 4 sessies van 1u30min.
Inbegrepen: de trainingssessies + een aangepast aandenken.

Voor scholen:
€55 per lesuur.
Kilometervergoeding: € 0,34/km.

Voor workshops:
Het tarief voor een workshop bedraagt €165.
Kilometervergoeding: € 0,34/km.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Praktische informatie


Hoe verloopt een inschrijving of een reservatie voor kinderen en volwassenen:
Bij iedere reeks staat een e-mail link waar je jouw inschrijving kan bevestigen. U bent pas definitief ingeschreven na overschrijving van het verschuldigd bedrag op rekeningnummer BE65 3770 4016 3996.
Graag steeds naam cursist en lessenreeks vermelden. U ontvangt na uw betaling een bevestigingsmail.

Aanwezigheid ouders
Om kinderen in alle rust te laten deelnemen zijn de kindersessies oudervrij, na een sessie is er steeds mogelijkheid tot een opvolggesprek.

Hoe verloopt een reservatie voor scholen en workshops:
Gelieve vooraf contact op te nemen om de beschikbaarheid en de locatie te bespreken.
De schoolsessies verlopen steeds in het bijzijn van de meester of de juf.

Hoe verloopt een sessie:
Graag 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn, zodat we stipt kunnen beginnen.
De trainingen gebeuren op blote voeten.
Gemakkelijke kledij is aangeraden, omdat we veel bewegen...
Het meebrengen van een flesje water is ook aangeraden.

Annulatie:
Annulatie kan tot 1 week voor de aanvang van de sessiereeks = 50% terugbetaald.
Latere annulaties kunnen niet terugbetaald worden.


Top