Voor scholen


Waarom:
Als leerkracht ondervind je soms dat meerdere kinderen in de klas niet genoeg aan bod komen. De klassfeer wordt vaak bepaald door een klein groepje kinderen. Om goed te kunnen werken in de klas is de belangrijkste basis een positieve groepsdynamiek. Weerbaarheidstraining leert kinderen omgaan met enerzijds het stevig in je schoenen staan en anderzijds het luisteren naar elkaar. Ze ondervinden dat beide kanten belangrijk zijn en dat ze zelf kunnen kiezen hoe ze reageren.

Heel belangrijk hierbij is dat ze grenzen bij zichzelf en de ander (h)erkennen en die grenzen respecteren!

Hoe gaan we te werk:
We werken met de volledige klasgroep, zowel de kinderen als de leerkracht nemen deel. De bedoeling is dat ook later gereflecteerd kan worden naar de geleerde technieken. Vandaar het belang dat de leerkracht nauw betrokken is bij de oefeningen. Op een interactieve, speelse manier gaan we aan de slag met de klasgroep. We trainen fysieke oefeningen, waarbij de focus ligt op gronden en ademhaling. We ondervinden hoe we stevig staan. Dit doen we met eenvoudige partneroefeningen en balansoefeningen. Een veilige, laagdrempelige aanpak is hierbij belangrijk. We leren ons lichaam voelen en naar ons lichaam luisteren. We leren zeggen wat we kunnen en wat we willen. We ontdekken de kracht van lichaamstaal. Via kringgesprekken gaan we onze ervaringen verwoorden. We groeien in zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfrespect!

Ideaal is om te werken in blokken van 2 lesuren, gespreid over 4 weken.
Dit om de continuïteit te garanderen (uiteraard kan dit op uw aanvraag aangepast worden).


Top